ไฟถนนโซล่าเซลล์ สะดวกและประหยัดมาก โดยเฉพาะค่าไฟในระยะยาวข้อดีและข้อเสียของไฟถนนโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติ​
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุดได้ปูทางสู่การเกิดใหม่ของไฟถนนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นแหล่งแสงกลางแจ้งที่ใช้แผง PV (photovoltaic) แผงเหล่านี้จะติดตั้งอยู่บนโครงสร้างแสงหรือเชื่อมต่ออยู่กับเสา แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะมีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ซึ่งจะให้พลังงานแก่หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอด LED ตลอดทั้งคืน

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่จะตรวจจับแสงกลางแจ้งโดยอัตโนมัติผ่านแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งจะสามารถให้แสงสว่างได้ต่อเนื่องทั้งคืนแม้จะไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์สองสามวัน ผู้ใช้จำนวนมากเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับไฟถนนในปัจจุบันเนื่องจากเหตุผลหลายประการดังต่อไปนี้

ข้อดีของระบบไฟถนนโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติ

พลังงานแสงอาทิตย์นั้นฟรีและเป็นทรัพยากรหมุนเวียนสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลง ซึ่งหมายความว่าไฟเหล่านี้ทำงานได้แบบไร้สายและไม่ต้องเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการไฟฟ้าของคุณ นี่เป็นข้อดีอื่น ๆ ในการใช้ระบบไฟถนนโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติ
– เนื่องจากระบบไฟถนนโดยอัตโนมัติไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหวจึงมีการบำรุงรักษาน้อยกว่าไฟถนนทั่วไป
– ระบบไฟถนนโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติเป็นระบบแบบสแตนด์อโลนและไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟภายนอกหรือเชื่อมต่อกับโครงข่ายใดๆ
– โอกาสที่ระบบไฟถนนอัตโนมัติจะเกิดการโอเวอร์ฮีทและความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นจะลดลง
– ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไฟถนนโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัตินั้นน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไฟถนนทั่วไป
– ระบบไฟถนนอัตโนมัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
– ไฟถนนโซล่าเซลล์ สามารถติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลได้แม้ในที่ที่ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงได้ในทางกลับกัน ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ก็ยังมีข้อเสียอยู่และก็ยังมีค่าใช้จ่ายเพื่อให้คุณตระหนักถึงข้อดีไม่กี่ข้อเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบกับระบบแสงธรรมดาได้ ซึ่งสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจว่าข้อดีนั้นมากกว่าข้อเสียหรือไม่

ข้อเสียของระบบไฟถนนโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติ

– ระบบไฟถนนอัตโนมัติต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกมากกว่าเมื่อเทียบกับไฟถนนทั่วไป
– ยุคของพลังงานสำหรับไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์นั้นขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิอากาศ
– ความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมระบบไฟนั้นค่อนข้างสูงเนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อสายและมีราคาแพงมาก
– จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ชาร์จไฟ
– หิมะ ฝุ่นหรือความชื้นสามารถสะสมบนแผง PV ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการผลิตพลังงาน

อนาคตของระบบไฟถนนโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติ

ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอบเขตในอนาคตของไฟถนนโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัตินั้นค่อนข้างสดใส ซึ่งความต้องการพลังงานมีผลต่อชีวิตมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน ไม่เพียงแต่มีความสำคัญเท่านั้นแต่ก็จำเป็นที่จะต้องหาวิธีการประหยัดพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรหมดไป การเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟถนนอัตโนมัติจะช่วยลดการสูญเสียพลังงานเมื่อเทียบกับไฟถนนธรรมดา